Způsob využívání wellness, dětského hřiště a sportovišť pro hosty

Způsob využívání wellness, dětského hřiště a sportovišť pro hosty CORPORANA, a.s., (řádného člena spolku Ernesta Club Lipno, z.s.)

 • Provoz v prostorách v 1. podzemním podlaží, tj. wellness (vnitřní bazén, sauna*), vířivka*), solná jeskyně*), dětský koutek-herna s malým fitness a dále venkovního dětského hřiště a různých sportovní zařízení umístěných v prostoru oplocených kurtů zajišťuje spolek Ernesta Club Lipno, z.s., IČ: 07651694, zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sl. Č. L 8185, se sídlem 382 78 Lipno nad Vltavou 50, okres Český Krumlov.
 • Jedná se o neveřejné prostory přístupné pouze pro členy spolku Ernesta Club Lipno, z.s. Řádným členem tohoto spolku je i společnost CORPORANA, a.s., s níž, jako s ubytovatelem, uzavírá klient smlouvu o ubytování v komplexu „Apartmány ECL“.
 • Ve smyslu čl. IV, odst. 3.3 Stanov spolku mohou mimo řádné a přidružené členy výše uvedená zařízení využívat i přechodní členové (s úplným zněním Stanov se lze seznámit na portálu Justice, u spolku s IČ 07651694, v přílohové části)

Citace:

„3.3. Přechodné členství

Přechodnými členy se stanou uchazeči – fyzické osoby starší 18 let, kteří jsou hosty řádného člena a jejichž přihláška k přechodnému členství byla schválena řádným členem, jehož je přechodný člen hostem. Přihláška k této formě členství je platná pouze s uvedením data, k němuž bude přechodné členství ukončeno. Tento způsob zániku členství se považuje za ukončení členství vystoupením ve smyslu znění § 237 občanského zákoníku.

 1. a) Přechodný člen spolku má právo:
 2. aa) osobně využívat prostor a zařízení spolku spolu se svěřenými nezletilými osobami
 3. b) Přechodný člen spolku má povinnost:
 4. ba) seznámit se s řády a pravidly pro provoz příslušných zařízení a dodržovat je, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví jak svého, tak svěřených nezletilých osob
 5. c) Členství přechodného člena spolku zaniká:
 6. ca) automaticky vystoupením k datu uvedenému na schválené přihlášce k přechodnému členství.
 7. cb) úmrtím přechodného člena v době jeho členství
 8. cc) vyloučením přechodného člena orgánem spolku v případě, že opakovaně přes napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje řády a pravidla pro provoz příslušných zařízení a nedodržuje je, zejména s přihléd-nutím k bezpečnosti a ochraně zdraví jak svého, tak svěřených nezletilých osob, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem
 9. cd) vypořádání vůči přechodnému členovi se s ohledem na to, že jeho členství je bezplatné, neprovádí.“

(konec citace).

 • Současně s nástupem ubytování (odevzdání vyplněného ubytovacího lístku, případně převzetí dokladu o zaplacení celého pobytu v „Apartmány Ernesta Club Lipno“) se ubytovaný klient-host stává přechodným členem Ernesta Club Lipno, z.s., a to s právy a povinnostmi popsanými v odst. 3). Členský příspěvek za přechodného člena hradí řádný člen spolku, v tomto případě CORPORANA, a.s., IČ: 25076001

*) Poskytnutí takto označených služeb je samostatně zpoplatněno

 • Přechodný člen spolku Ernesta Club Lipno, z.s. se zavazuje řídit se dále uvedeným Provozním řádem bazénu a wellness.
 • Přechodné členství v Ernesta Club Lipno, z.s. skončí současně s ukončením pobytu v „Apartmány Ernesta Club Lipno“ (odevzdání klíče od apartmánu).